23 Tsviya Lubetkin St. Tel-Aviv
+972 3-730-5756
+972 153-373-05756

אימוני כושר אישיים וקבוצתיים
מתן אישור כשירות לעיסוק בפעילות ספורטיבית

ר
פואת ספורט הינו ענף נפרד של רפואה האחראית לבקרה רפואית עבור ספורטאים. תחום שהולך ותופס תאוצה עם השנים ,תוך מודעות להשפעת בריאות הספורטאי על מצבו הגופני ומניעת מחלות. כיום לא ניתן לעסוק בענפי הספורט ללא שהספורטאי עובר בדיקות רפואיות על ידי רופא לרפואת ספורט מורשה ,שמעיד על מצב בריאותו וכשירותו. פעילות בכל ענף ספורט דורשת בדיקה מונעת, בדיקה יסודית על ידי מומחה לרפואת ספורט.
מרכז רופאי מספק שירותים נוספים לספורטאים:
 • טיפול ספורטאים לאחר חבלות
 • צילומי רנטגן
 • ביצוע אולטרסאונד ובדיקות נוספות במידת הצורך
 • יעוץ אורתופד מומחה בתחום
 • שיקום פוסט טראומטית, פיזיותרפיה, רפואה משלימה, עיסוי
 • ייעוץ דיאטנית
מרכז מדיס בשיתוף עם "מכון פיזיקל 1", הפועל ברישיון "משרד הבריאות", מבצע את הבדיקות הבאות:
 • בדיקת מצבו הפיזי של הספורטאי על ידי רופאי ספורט עם רישיון של משרד הבריאות
 • בדיקת משקל, מדידת גובה – BMI
 • בדיקה לחץ דם ודופק
 • אבחון קרדיאלי: אקג, ארגומטריה
 • בדיקות נוספות יכול להיות מוקצה בנפרד, בהתאם לתוצאות של הסקר או לבקשת ענף ספורט בפרט
 • מתן אישור כשירות לעיסוק בפעילות ספורטיבית